Changes versus Organization Staff

Kazimierz Rawłuszko

Abstract


The article presents selected problems accompanying change management, with particular emphasis on possible behaviours on the part of staff. By emphasizing the possible reactions of employees to changes in the organization, possible ways of overcoming barriers that may appear in the process of change were emphasized. The role that should be played by the manager, who during the shift must be a leader and a leader who inspires staff, is highlighted.


Keywords


human capital management, change management, the process of changes

Full Text:

PDF

References


Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Bocheński J. M., Uwagi filozoficzne o przedsiębiorstwie przemysłowym, [in:] Rozwój przedsiębiorstwa. Problemy teorii i dylematy praktyki, ed. by Fabiańska K., Rokita J., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1991, pp. 105-124.

Chrościcki Z., Zarządzanie firmą, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa1999.

Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1997.

Carnall C. A., Managing change in organizations, Prentice Hall, New York 1990.

Drucker P., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2008.

Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Handy Ch, Głód ducha, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.

Heckmann N., Steger T., Dowling M., Organizational Capacity for Change, Change Experience, and Change Project Performance, “Journal of Business Research”, 69 (2016)/2, pp. 777-784.

Kaczmarek B., Kapitał intelektualny (wiedza) a kreowanie wizji przedsiębiorstwa, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 7 (2005), pp. 319-329.

Klimek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Kuc B. R., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Leszczyński Z., Pojęcie przedsiębiorstwa – jego istota, cele i formy, [in:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, ed. by Strużycki M., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.

Lisiecki M., Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2001.

Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1998.

Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, [in:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, ed. by Dobiegała-Korona B., Herman A., Difin, Warszawa 2006.

Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.

Matejuk J., Gospodarka i zarządzanie. Budowa konkurencyjności przedsiębiorstw w okresie transformacji, Agencja Wydawnicza, Warszawa 2003.

Moczydłowska J. M., Potencjał kompetencyjny pracowników jako źródło zmian w strategii organizacji, [in:] Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami, ed. by Szabłowski J., Białystok 2009.

Nowacki R., (ed.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.

Penc J., Zarządzanie dla przyszłości, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.

Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1998.

Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, ed. by Szałkowski A., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1981, vol. III.

Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, [in:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, ed. by Dobija D., Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2003, pp. 105-106.

Teoria i praktyka zarządzania. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Materiały konferencyjne, Kraków, 28-29 września 2000, ed. by Pajda R., Waszkielewicz W., Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2000.

Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.

Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, ed. by Skalik J., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.