Decision-making process in manager’s work

Dariusz Stachelek

Abstract


The article deals with the decision-making process in the efficient operation of a manager. The author presented a model of the decision-making process focusing on managers who nowadays will have to make more and more difficult strategic decisions.


Keywords


decision-making process, decision, manager, managerial skills

Full Text:

PDF

References


Armstrong M., Vademecum jeszcze lepszego menedżera kluczowe techniki i umiejętności menedżerskie od A do Z, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2018.

Drucker P. F., Menedżer skuteczny, MT Biznes, Kraków 1994.

Drucker P. F., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Kraków 1994.

Drucker P. F., Zarządzanie w czasach burzliwych, MT Biznes, Kraków 1995.

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Kubik K., Kultura pracy menedżera, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2002.

Kuc B. R., Żemigała M., Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2012.

McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1997.

Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.

Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.

Penc J., Kreatywne kierowanie organizacja i kierownik jutra rozwiązywanie problemów kadrowych, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2000.

Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007.

Schulz von Thun F., Ruppel J., Stratmann R., Sztuka zarządzania. Psychologia komunikacji dla szefów i liderów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

Stewart D. M., Praktyka kierowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.

Ścibiorek Z., Podejmowanie decyzji, Wydawnictwo Ulmak, Warszawa 2003.

Ścibiorek Z., Uwarunkowania procesu decyzyjnego w niemilitarnych zdarzeniach nadzwyczajnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Ścibiorek Z., Decydowanie podstawową funkcją zarządzania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021.

Tyszka T., Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.