LOADS AND ROAD DESIGN FOR INTERMODAL CONTAINER TERMINALS WITH UNTYPICAL HEAVY LOAD TRAFFIC

Stanisław Majer, Bartosz Budziński, Przemysław Gardas

Abstract


There is a high demand in Poland for new intermodal container terminals. Increased rate of freight transport requires however new solutions for durable roads. The intermodal operations are carried out by swap bodies, trailers or most often containers. The intermodal terminals play the function of a storage, transportation and handling of the containers. The road surfaces within the terminals are exposed to different types of loads due to untypical types of transportation that operates on them. New types of roads demand new design methods that consider loads applied by special types of vehicles (container cranes, types of forklifts called reachstackers). They also need to consider the method of container stacking, where the local forces can reach up to 1400 kN. The article presents typical loads that can be found in the intermodal terminals, including the storing area and maneuvering aisles. The article presents also typical materials used for road construction as well as method of dimensioning, that incorporates different exposure factors. The method allows to design load-bearing and durable road surfaces. The calculations were performed for materials typically used in road construction as well as in industrial flooring. The study presents a case study calculation of a parking lot designed for heavy load trucks.

Keywords


intermodal terminals; heavy load vehicles; road design, intermodal terminals, heavy load vehicles

Full Text:

PDF

References


Kossakowski M., Zasady Obliczenia grubości nawierzchni podatnych w projektach drogowych, „Problemy Projektowania Dróg i Mostów”, 4 (1970).

Szydło A., Nawierzchnie z betonu cementowego, Polski Cement, Kraków 2004.

Hajduk P., Projektowanie podłóg przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Knapton J., The Structural Design Of Heavy Duty Pavements For Ports and Other Industries, 4th ed., Interpave, Leicester 2007.

Glinicki M., Beton ze zbrojeniem strukturalnym, [in:] Materiały XXV Ogólnopolskiej Konferencji „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”, Szczyrk 2010, pp. 279-308.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst ogłoszony, DzU. 1999, nr 43, poz. 430.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DzU. 2016, poz. 124.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.