SELECTED ASPECTS OF THE TRAIN TIMETABLE CONSTRUCTION OF PASSENGER TRAINS WITH THE CONSIDERATION OF PLATFORM EDGES AND STABLING TRACKS ALLOCATION PROBLEM

Piotr Edward Gołębiowski

Abstract


The aim of the article is to present a method concerning the problem of the construction of timetable from the point of view of the assignment of platform edges and stabling tracks. Taking into account these two issues in the method is extremely important from the point of view of the fluency of railway traffic, as well as minimizing railway undertaking costs related to access to the infrastructure offered by the manager in terms of occupying the platform edge above the set time. The paper describes the issues of allocating platform edges and stabling tracks in operating offices, with particular consideration of the costs related to this. The formulation of the problem of the train timetable construction was presented, including the allocation of edges and stabling tracks in a mathematical manner. In the model specified those parts that are relevant to the research problem considered in the article. In addition, the algorithm of the construction method with the use of a block diagram was discussed.

Keywords


organization of railway traffic, construction of graphic train timetable, allocation of platform edges, allocation of stabling tracks

Full Text:

PDF

References


Ambroziak T., Piętka R., Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania harmonogramów pracy pojazdów trakcyjnych, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport", 64 (2008), pp. 13-18.

Ambroziak T., Tkaczyk S., The selection of transportation means for technological processes, "Archives of Transport", 36 (2015)/4, pp. 7-20.

Andrusiewicz A., Massel A., Zintegrowany cykliczny rozkład jazdy: nowoczesna forma kolejowego ruchu regionalnego, "TTS Technika Transportu Szynowego", 7 (2000)/5, pp. 38-41.

Bałuch H., Starczewska M., Leksykon terminów kolejowych. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011.

Billionnet A., Using Integer Programming to Solve the Train-Platforming Problem, "Transportation Science", 37 (2003)/2, pp. 213-222.

Burdzik R., Nowak B., Rozmus J., Słowiński P., Pankiewicz J., Safety in the railway industry, "Archives of Transport", 44 (2017)/4, pp. 15-24.

Bussieck M., Winter T., Zimmerman U., Discrete optimization in public rail transport, "Mathematical Programming", 79 (1997), pp. 415–444.

Cacchiani V., Galli L., Toth P., A tutorial on non-periodic train timetabling and platforming problems, "Euro Journal on Transportation and logistics", 4 (2015)/3, pp. 285-320.

Cacchiani V., Toth P., Nominal and robust train timetabling problems, "European Journal of Operational Research", 219 (2012)/3, pp. 727-737.

Corman F., Real-time railway traffic management: Dispatching in complex, large, and busy railway networks. PhD Thesis, Delft University of Technology, Delft 2008.

D’Ariano A., Pacciarelli D., Pranzo M., Assessment of flexible timetables in realtime traffic management of a railway bottleneck, "Transportation Research. Part C", 16 (2008)/2, pp. 232–245.

Delorme X., Gandibleux X., Rodriguez J., Stability evaluation of a railway timetable at station level, "European Journal of Operational Research", 195 (2009)/3, pp. 780-790.

Gołębiowski P., Modelowanie organizacji ruchu kolejowego dla potrzeb konstruowania rozkładu jazdy pociągów, PhD Thesis. Warszawa 2018.

Goossens J., Van Hoesel S., Kroon L., On solving multi-type railway line planning problems, "European Journal of Operational Research", 168 (2006)/2, pp. 403-424.

Gorman M. F., Harrod S., Operations research approaches to asset management in freight rail, [in:] Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science, John Wiley & Sons, Inc., 2011.

Goverde R., Railway timetable stability analysis using max-plus system theory, "Transportation Research Part B: Methodological", 41 (2007)/2, pp. 179-201.

Hanczar P., Modele decyzyjne w planowaniu cyrkulacji lokomotywy w kolejowym transporcie towarowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 382 (2015), pp. 183-194.

Hansen I., Pachl J. (ed.), Railway timetable & traffic. Analysis, Modelling, Simulation, Eurailpress, Hamburg 2008.

Hansen I., Pachl J. (ed.), Railway Timetabling & Operation, Eurailpress, Hamburg 2014.

Jacyna M., Krześniak M., Organizacja przemieszczania wagonów na sieci kolejowej–wybrane zagadnienia, "TTS Technika Transportu Szynowego", 22 (2015)/12, pp. 656-663.

Jacyna M., Lewczuk K., Projektowanie systemów logistycznych, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2016.

Jacyna M., Pyza D., Jachimowski R., Transport intermodalny. Projektowanie terminali przeładunkowych, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2017.

Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.

Jacyna M., Gołębiowski P., Krześniak M., Some aspects of heuristic algorithms and their application in decision support tools for freight railway traffic organization, "Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport", 96 (2017), pp. 59-69.

Jacyna-Gołda I., Decision-making model for supporting supply chain efficiency evaluation, "Archives of Transport", 33 (2015)/1, pp. 17-31.

Jacyna-Gołda I., Żak J., Gołębiowski P., Models of traffic flow distribution for various scenarios of the development of proecological transport system, "Archives of Transport", 32 (2014)/4, pp. 17-28.

Jovanović D., Harker P. T., A decision support system for train dispatching: an optimization-based methodology, "Journal of the Transportation Research Forum", 31 (1990)/1, pp. 25–37.

Kroon L., Maróti G., Helmrich M. R., Vromans M., Dekkar R., Stochastic improvement of cyclic railway timetables, "Transportation Research. Part B", 42 (2008), pp. 553–570.

Kwaśnikowski J., Ograniczenie prędkości a forsowność jazdy pociągu, "Problemy Eksploatacji", (2002)/1, pp. 155-162.

Liebchen Ch., Symmetry for periodic railway timetables, "Electronic Notes in Theoretical Computer Science", 92 (2004)/2, pp. 34-51.

Liebchen Ch., Periodic timetable optimization in public transport, [in:] Operations Research Proceedings 2006: Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), Jointly Organized with the Austrian Society of Operations Research (ÖGOR) and the Swiss Society of Operations Research (SVOR) Karlsruhe, September 6–8, 2006, Springer, Berlin-Heidelberg 2007, pp. 29-36.

Molecki B., Wpływ synchronizacji rozkładów jazdy na efektywność systemów transportowych, "Logistyka", (2007)/3, CD.

Nowosielski L., Organizacja przewozów kolejowych, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1999.

Popiela K., Wasiak M., Optimization of unit load formation taking into account the mass of packaging units, "Archives of Transport", 32 (2014)/4, pp. 73-80.

Rodriguez J., A constraint programming model for real-time train scheduling at junctions, "Transportation Research. Part B", 41 (2007), pp. 231-245.

Sauder R.L., Westerman W. M., Computer aided train dispatching: Decision support through optimization, "Interfaces",13 (1983)/6, pp. 24-37.

Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. 2003, no 86 poz. 789 z późn. zm.

Walker C., Snowdon J., Ryan D., Simultaneous disruption recovery of a train timetable and crew roster in real time, "Computers & Operations Research", 32 (2005)/8, pp. 2077-2094.

Wasiak M., Modelowanie przepływu ładunków w zastosowaniu do wyznaczania potencjału systemów logistycznych, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport", 79 (2011), pp. 3-228.

Yan S., Chi J., Tang C. H., Inter-city bus routing and timetable setting under stochastic demands, "Transportation Research Part A: Policy and Practice", 40 (2006)/7, pp. 572-586.

Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A., Technologia transportu kolejowego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004.

Żak J., Modelowanie procesów transportowych metodą sieci faz procesu, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport", 99 (2013), pp. 3-166.

Żurkowski A., Pawlik M., Ruch i przewozy kolejowe: sterowanie ruchem, PKP Polskie Linie Kolejowe, Warszawa 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.