LOGISTIC SUPPORT FOR SOLVING CRISIS PHENOMENA IN THE SLOVAK REPUBLIC

Ladislav Šimák, Stanislava Strelcová

Abstract


The solution of both the military and non-military phenomena requires a massive logistic support. It is impossible to cope successfully with any loss and to minimise the damages and losses without sufficient material and technical provision of the emergency and security units and the affected citizens as well. The history proves that the preparation for solving the crisis phenomena was neglected and the logistic support of the emergency activities was insufficient.


Keywords


Crisis management; crisis phenomenon; crisis planning; logistic support; logistic chain; defence planning; civil emergency planning

Full Text:

PDF

References


Antušák, E. 2009. Krizový management. Hrozby – krize – příležitosti. Wolters Kluwer, ČR, Praha, 396 strán, ISBN 978-80-7357-488-8.

Iqbal, Q., K. Mehler and M. B. Yildirim. 2007. Causes of Logistics Failure in Hurricane Katrina. In: Final Report of Project: Comparison of Disaster Logistics Planning and Execution for 2005 Hurricane Season. Institute for Transportation, Iowa State University in Ames, s. 22-34. Dostupné z: https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=intrans_reports

Královenský, J. a S. Strelcová, Vzájomná vzťah medzi logistikou a marketingom, diagnózou a controllingom. In: Diagnostika podniku, controlling a logistika: 1. medzinárodná vedecká konferencia. Žilina: Žilinská univerzita, ISBN 80-7100-951-2. - S. 167-172.

Novák, L. a kol. 2005. Krízové plánovanie. Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU, ISBN 80-8070-391-4.

Sventeková, E., M. Seidl and L. Šimák. 2012. Logistics and Transport in Crisis Situations. Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU, ISBN 978-80-554-0579-7.

Šimák, L. 2016. Krízový manažment vo verejnej správe. Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU, ISBN 978-80-554-1165-1.

Šimák, L. a M. Seidl, 2008. Manažment rizík v dodávateľských reťazcoch. In: vedecký časopis Logistika i transport č.2, ročník 7, 2008 , Medzinárodná vysoká škola logistiky a dopravy vo Wroclawi, str. 75-84, ISSN 1734-2015

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky [on line]. Bratislava: Bezpečnostná rada vlády SR, 2005. [cit.4. 4. 2019]. Dostupné na: .

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Uznesenie vlády SR č. 727 z roku 1996 k návrhu na pristúpenie SR k projektu OSN/DHA o využití vojenských prostriedkov a prostriedkov civilnej ochrany pri záchranných akciách (DPR 213/3 MCDA)

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov


Refbacks

  • There are currently no refbacks.