Transport policy instruments for sustainable development of transport

Iwo Nowak, Anita Fajczak-Kowalska, Magdalena Kowalska

Abstract


Transport brings significant social, economic, spatial and environmental effects, and thus is an important factor in the sustainability of society and the economy.

            The subject of the work is the sustainable development of transport, meaning socially and economically justified activities related to the creation of conditions and the implementation of environmentally friendly and human-friendly practices of facilities, equipment and other solutions that perform the functions of movement.

            The purpose of the study was to present the theoretical basis for the sustainable development concept, derived from the idea of sustainable development - sustainable transport, and to present goals that are to be achieved by improving sustainable transport, with the potential to contribute to a specific target by means of instruments divided into categories: economic instruments, technological instruments, legislative instruments, organizational instruments, market instruments, educational instruments.


Keywords


sustainable development, sustainable transport, sustainable development of transport sustainable transport instruments

Full Text:

PDF

References


REFERENCES

Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011

Dziuba R., Partycypacja społeczna na tle zasady zrównoważonego rozwoju, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3725, Wrocław 2016

Maternowska M., Sustainable Development - Implications for Logistics Management, Logistics and Transport, Vol 19, No 3/2013

Machowski J., Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój (Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003

OECD/BMLFUW, Environmentally Sustainable Transport (EST) – Futures, Strategies and Best Practices, Synthesis Report on the EST project, and EST Guidelines, Organisation for Economic Co-operation and Development, (OECD), Paris; Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Vienna, Austria 2000

Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu jako przykład poprawy efektywności sektora, Acta Universitatis Lodziensis, No 313, Łódź 2015

Pawłowska B. (a), Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

Piontek B, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf [online: 20.10.2017]

Rokicka E., Woźniak W., W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty., Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Katedra Socjologii Ogólnej, Łódź 2016

Rucińsa D., Promocja zrównoważonego rozwoju transportu - wybrane przykłady dobrych praktyk, Logistyka, 2/2014

Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju”, vol. 1, nr 2/2006

Stanny M, Czarnecki A., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Polityka rozwoju transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013


Refbacks

  • There are currently no refbacks.