Psychological factors affecting driving as an important element in the examining and training of professional drivers

Ewa Odachowska

Abstract


The article presents the psychological conditioning of working in the profession of driver. Important features of the psychological tests described in the transport regulations and other aspects important for road safety are indicated. Knowledge of these conditions is necessary not only for transport psychologists but also for trainers and drivers preparing themselves to work as a professional driver.


Keywords


transport psychology, drivers, road traffic, safety.

Full Text:

PDF

References


Anderson, J. R. (1982). Cognitive skills and their acquisition. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Arnold P.K., Hartley L.R., Corry A., Hochstadt D., Penna F., Feyer A.M. (1997) Hours of work, and perceptions of fatigue among truck drivers, Accid. Anal.Prev.; 29 (4) s. 471-477.

Bąk, J. (2003). Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców. Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego.

Buss, A.H., Plomin, R. (1984). Temperament: early developing personality traits. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Gentry, R.T. (2000). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24(4), str. 405-404.

International Center for Alcohol Policies (2001). Alcohol and "Special Populations": Bi-ological Vulnerability. Washington, DC: ICAP.

Heszen, I. (2008). Kliniczna Psychologia Zdrowia. (w:) Sęk, H. (red.), Psychologia kli-niczna. Tom 2, s. 222-243., Warszawa: PWN.

Kalant, H. (2000). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24(4), str. 413-414.

Markowski A. (2004). Badania lekarskie i psy-chologiczne kierowców w Polsce. 36 Kongres CIECA, Warszawa 26-29 maja 2004. http:// www.krbrd.gov.pl/aktualności, 2004

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006) Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN

Odachowska E. (2010). Temperamentalne uwarunkowania zachowań ryzykownych na podstawie kierowców: praca magisterska. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w War-szawie: materiał niepublikowany.

Odachowska E. (2012). Temperament a skłon-ność do zachowań ryzykownych w ruchu dro-gowym. Transport Samochodowy 1/2012, Warszawa: Wydawnictwo ITS.

Odachowska E. (red.) (2012). Psychologia za-chowań ryzykownych w ruchu drogowym. Monografia. Warszawa: Wydawnictwo ITS.

Oleś P. (2003), Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa: Wydawnictwo Nau-kowe Scholar.

Oniszczenko, W. (1995). Diagnoza tempera-mentu w ujęciu genetycznej teorii Bussa i Plo-mina: Kwestionariusz Temperamentu EAS-TS. Studia Psychologiczne, 33, 97-111.

Pervin L.A. (2002), Psychologia osobowości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-giczne.

Sokołowski, H. (2003). Psychologia kierowcy samochodowego. Toruń: Wyd. A.Marszałek.

Strelau J. (2000). Temperament. Strelau J. red., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Psychologia ogólna. Gdańsk: GWP.

Strelau J. (2002). Biologiczna teoria poszuki-wania doznań Zuckermana.[in:] J. Strelau. Psychologia temperamentu. Warszawa: Wy-dawnictow Naukowe PWN.

Strelau J., Zawadzki, B. (1997). The Formal Characteristics of Behaviour - Temperament Inventory (FCB-TI): Theoretical assumptions and scale construction. European Journal of Personality, 1997, 7, 313-336.

Strelau, J. (1998). Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Swift, R. (2000). Alcoholism: Clinical and Ex-perimental Research, 24(4), 422-423.

Żużewicz, K. (2006) Zmęczenie i senność a bezpieczne kierowanie pojazdem. Materiały reklamowo-edukacyjne. Warszawa : CIOP – Państwowy Instytut Badaczy.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.