RFS as an Unconventional Method of Cargo Shipment by Air Transport

Jagienka Rześny Cieplińska, Małgorzata Wach-Kloskowska

Abstract


The role of air transport in logistics and supply chains seems difficult to be overestimated. In recent years increasing amounts of cargo have been transported by air. Numerous high-tech devices, valuable equipment, medical products and appliances are transported by air. The main advantage of air transport is speed but also broad transportation geography, high reliability and security of goods supplies and continuous monitoring of cargo flows. Air transport can be organized in a traditional way, however there are also some unconventional methods to handle such transport processes. The RFS model (Road Feeder Service) comes as a response to the demands of the contemporary market of logistics services.
Scopes: The subject of the paper is the presentation of an unconventional way of organizing the carriage of goods by air, presenting its attractiveness to all parties involved in the transportation process, as well as directions of its development.
Methodology: The methodology of the paper is based on 2 dimensions: analysis and synthesis. The first phase included a thorough thematic literature review, analysis of case studies of Polish air cargo market. It was complemented by interviewing airlines representatives about RFS solutions. In the synthetic phase, the study provided conclusions based on the theoretical analysis and the survey of case study.
Results: Results of the research shows RFS solution, involving transportation of cargo (commissioned by airlines) by trucks from regional airports to major cargo airports, referred to as hubs, and then transportation of cargo by air, using is caused by the necessity of increasing cargo transport efficiency by the airlines. It is also important to note the willingness of airports, both hubs and regional, to cooperate with air carriers in the area of air cargo handling in RFS model.


Keywords


air transport, cargo shipments, RFS (Road Feeder Service).

Full Text:

PDF

References


Bujak A., Filarska-Durak A., Lotnicze przewozy towarowe w Polsce. www.logistyka.net.pl

Air Freight Market Analysys, IATA, January 2016.

Cargo Chartbook, IATA, 2016 Q1

Hammer M., Champy J., Reeingeniering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996

Jokiel G., Podejście procesowe w zarządzaniu, geneza i kierunki rozwoju koncepcji, w: Podejście procesowe w organizacjach, ed. S. Nowosielskiego. Wyd.UE in Wrocław, Wrocław 2009

Jóźwiak Z., Logistyka w transporcie ładunków ponadnormatywnych drogą lotniczą – Projekt Over-size Baltic. http://wielkigabaryt.am.szczecin.pl/artykuly/9.Jozwiak.pdf

Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski. Prace analityczne. Raport główny – załącznik, Mini-stry of Infrastructure, Warszawa 2010

Kwasiborska A., Przewozy materiałów niebez-piecznych transportem lotniczym. „Logistyka „ 2011, no. 3

Liberadzki B., Mindur L., Uwarunkowania roz-woju systemu transportowego Polski. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007

Materials provided by Lufthansa Cargo AG, March 2016

Neider J., Transport międzynarodowy. PWE, Warszawa 2008

Rucińska D., Ruciński A., Tloczyński D., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Pub-lishings of the University of Gdańsk, Gdańsk 2012

Rynek usług transportowych w Polsce, ed. D. Rucińska, PWE, Warszawa 2015

Ruciński A., Transport lotniczy [in:] Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, ed. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009

Śmieszek M., Migała-Warchoł A., Mentel G., Perspektywy rozwoju transportu lotniczego typu cargo. „Logistyka” 2014, no. 6

Toruński J., Podejście procesowe w zarządza-niu jakością. Scientific Journals of UPH in Siedlce 2012, no. 93

Transport. Nowe wyzwania, ed. K. Wojewódz-ka-Król and E. Załoga, PWN, Warszawa 2016

Wyszyński T., Cargo w 2013 r. na polskich lotniskach. http://www.pasazer.com/news/12717/cargo,w,2013,r,na,polskich,lotniskach.html, accessed on 25th March 2016

www.intralog.pl/rfs-road-feeder-service/, dn. 25th March 2016

Zarzycki A., Autor projektu Cargo na Lublinku: Dajemy nadwyżkę, tworzymy miejsca pracy, płacimy podatki. http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/976648,autor-projektu-cargo-na-lublinku-dajemy-nadwyzke-tworzymy-miejsca-pracy-placimy-podatki,id,t.html?cookie=1, accessed on 25th March 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.