The Operational Safety of the Railway Track in the Area of a Bridge Structure Made of Corrugated Sheets

Piotr Saska, Jacek Ryczyński, Andrzej Surowiecki, Artur Duchaczek

Abstract


The subject of the article is the assessment of effectiveness of the cooperation between the railway track pavement with a pass of the flexible ground-coating construction made of corrugated sheets, in terms of traffic safety. The object of the research is the track surface, located within the said structure, under operational loading conditions. The article contains the discussion of the concept of the research project currently being prepared by the authors. In particular, there are presented: the object of research, the purpose of the project, its thematic scope and the method of research, as well as theoretical models of research, the specification of tasks implemented in the project, the way of the field verification of the theoretical approach to the issue in question and the expected results of the research

Keywords


bridge structure, ground-coating construction, railway track, operational safety

Full Text:

PDF

References


Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza

kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

Warszawa 2009.

Janusz L., Madaj A.; Obiekty inżynierskie z blach

falistych. Projektowanie i wykonawstwo. WKiŁ

Warszawa 2007.

Machelski C.; Modelowanie mostowych

konstrukcji gruntowo-powłokowych. Dolnośląskie

Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2008.

Machelski C.; Budowa konstrukcji gruntowopowłokowych.

Dolnośląskie Wydawnictwo

Edukacyjne, Wrocław 2013.

Puła W.; Zastosowania teorii niezawodności

konstrukcji do oceny bezpieczeństwa

fundamentów. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Wrocławskiej, Wroclaw 2004.

Strzelecki T. (red.); Mechanika ośrodków

niejednorodnych. Teoria homogenizacji,

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław

Strzelecki T.: Proces przepływu filtracyjnego przez

ośrodki niejednorodne. Dolnośląskie

Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 1996.

Strzelecki T., Kostecki S.; Analiza rozwiązania

analitycznego przepływu przez groblę ziemną.

Sympozjum Hydrotechnika VIII, Wyd. Śląska

Rada NOT FSNT w Katowicach, Ustroń

-11.05.2005;

Strzelecki T., Kostecki S., Żak M.; Modelowanie

przepływów przez ośrodki porowate. Dolnośląskie

Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2008.

Surowiecki A.; Komunikacyjne budowle ziemne ze

wzmocnieniem skarp. Badania modelowe nośności

i stateczności. Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej

Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław

Zalecenia projektowe i technologiczne dla

podatnych konstrukcji inżynierskich z blach

falistych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

Żmigród 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.