Concept of Freight Road-Railing Transport in Bimodal Technology

Leszek Mindur

Abstract


The article presents: the essence of bimodal transport, technical measures, technologies and setting bimodal trains in bimodal transport systems. Summary of the article is the analysis of advantages and disadvantages of road-rail freight
transport in bimodal technology.


Keywords


bimodal transport, technology, bimodal transport systems, advantages and disadvantages of road-rail transport

Full Text:

PDF

References


Hajdul M.: Model zintegrowanego systemu

przewozów multimodalnych ładunków

zjednostkowanych (w): Europa-Azja. Gospodarka,

transport (pod. red. L. Mindura). Instytut Logistyki

i Magazynowania, Poznań 2007.

Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum

Monotematycznego — Techniczne środki

transportu drogowo-szynowego (bimodalnego) —

realizacja projektu KBN nr 31 174 9l 01 przez

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów

Szynowych, Dyrekcję Eksploatacji Cystern oraz

Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej.

Poznań—Skoki, 25—26 listopada 1993.

Meyer-Larsen N.: CHINOS – optimisation in

intermodal container terminals using RFID (w): 2nd

PROMIT Workshop “Integrating information and

security technologies to enhance intermodal

transport chains”. Thessaloniki, 8-9.02.2007.

Przewozy multimodalne ładunków

zjednostkowanych w Polsce w relacji ZachódWschód

i Wschód-Zachód. Projekt badawczy

KBN nr 1587/T12/2005/28 (w:) „Intermodalna

sieć logistyczna w Polsce – koncepcja rozwiązań

modelowych i uwarunkowania wdrożeniowe”, nr

projektu NN50938536. ILiM w Poznaniu.

Sitarz M.: Rozwój i integracja systemu

bezpieczeństwa transportu kolejowego (w:)

Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu.

Tom II. Uwarunkowania rozwoju integracji

systemów bezpieczeństwa transportu (pod red. R.

Krystka). WKiŁ, Warszawa 2009

Technologie transportowe (pod red. L. Mindura).

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii

Eksploatacji – PIB, Warszawa–Radom 2014.

Transport ładunków między Europą a Azją (w jęz.

rosyjskim, pod red. M. Mindura). Wyd. Naukowe

Idee-PIB, Warszawa-Radom 2011.

Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju

intermodalnej sieci logistycznej w Polsce. Aspekty

metodyczne, red. L. Mindur i S. Krzyżaniak,

Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011.

Wronka J.: Rynek transportu kombinowanego w

Europie (w): Transport multimodalny. Konferencja

Naukowa. Jastrzębia Góra, 7-8 maja 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.