Logistics Problems of Designing a Route for Public Rail Transport in the Psie Pole District in Wroclaw

Andrzej Surowiecki, Grzegorz Antoniszyn, Michał Zieliński, Rafał Gajewski

Abstract


The text discusses current problems of the public rail transport in the Wroclaw agglomeration, as well as the opportunities for its extension and future plans of the Wroclaw Municipality in that respect

Keywords


public rail transport, tramway route, trackage construction

Full Text:

PDF

References


[1] Gajewski R.; Koncepcja programowoprzestrzenna

połączenia komunikacją tramwajową

osiedla Psie Pole z centrum Wrocławia. Pr. dypl.

Promotor: A. Surowiecki, Uniwersytet

Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut

Budownictwa, Wrocław 2012.

[2] Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza

kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

Warszawa 2009.

[3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad, Politechnika

Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej, GdańskWarszawa,

version 11.03.2013.

[4] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni

sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad, Politechnika Wrocławska, Katedra

Dróg i Lotnisk, Wrocław-Warszawa, version

10.2013.

[5] Poradnik wzmocnienia podłoża gruntowego

dróg kolejowych. Pr. zbior. pod red. Z.

Biedrowskiego. Politechnika Poznańska, Instytut

Inżynierii Lądowej, Poznań, December 1986.

[6] Surowiecki A., Kozłowski W.; Propozycja

połączenia transportem szynowym Portu

Lotniczego Wrocław z centrum miasta. Przegląd

Komunikacyjny Nr 3-4, 2011, LXVI, s. 50-53.

[7] Surowiecki A., Kozłowski W.; Koncepcja

rozbudowy trasy tramwajowej we WrocławiuBiskupinie.

Przegląd Komunikacyjny Nr 9-10,

, LXVI, s. 112-115.

[8] Surowiecki A.; Zagadnienia techniki transportu

szynowego. (Prędkość ruchu). Wydawnictwo

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im.

gen. Tadeusza Kościuszki. Seria: Inżynieria

Bezpieczeństwa, Wrocław 2012.

[9] Surowiecki A.; Modernizacja konstrukcji dróg

szynowych. (Badania modelowe i eksploatacyjne).

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk

Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki,

Wrocław 2012.

[10] Surowiecki A.; Współczesne nawierzchnie

dróg szynowych. Wykład multimedialny.

Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław, wrzesień

[11] Towpik K.; Infrastruktura drogi kolejowej.

Obciążenia i trwałość nawierzchni. Wydawnictwo

Instytutu Technologii i Eksploatacji. Państwowy

Instytut Badawczy w Radomiu. Warszawa-Radom


Refbacks

  • There are currently no refbacks.