Improvement of Vehicles Maintenance Management Process Performance Through the Implementation of Controlling

Agnieszka Tubis

Abstract


The article raises an important issue concerning the reporting systems which are used in transport companies. Research conducted by the author focused on the reporting system which functions in maintenance service station of one of the largest road transport operators in Poland. The goal of this article is to analyse the current reporting system in force in the audited company and to develop a model solution, supporting the management of vehicles maintenance performance. Prepared model should incorporate the concept of controlling.

Keywords


controlling, reporting, vehicle maintenance

Full Text:

PDF

References


Vollmuth H.J.: Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2000

Horvath P., Controlling, Verlag Vahlen, Munchen 1994

Nowosielski S., Zarządzanie produkcją. Ujęcie controllingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001

Prymon K., Tubis A., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo NDiO, Wrocław 2011

Marciniak S., Controlling. Filozofia projektowanie, Difin, Warszawa 2004.

Kulpiński W., Czy controlling jest potrzebny polskiej firmie?, Controlling i Rachunkowość Zarządcza Nr 8/2001, s. 19 – 23

Kapcia B., System controllingu w Elektrometal SA, s. 237 – 252 [w:] Controlling doświadczenia krajowe i zagraniczne. Problemy, projekty, instrumenty, perspektywy pod red. H. Błoch, Wydawnictwo Profit, Katowice 2002

Błoch H. (red.), Controlling doświadczenia krajowe i zagraniczne. Problemy, projekty, instrumenty, perspektywy, Wydawnictwo Profit, Katowice 2002

Hulsenberg F., Wróbel J., Controlling, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Zielona Góra 1995

Jędralska K., Woźniak – Sobczak B., System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2000

Jonczyk – Strzała E., Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych”, Cedetu, Warszawa 2008

Kardasza A., Kotapskiego R. (red.), Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006

Leszczyński Z., Wnuk-Pel T., Controlling w praktyce, Wydawnictwo ODDiK, Gdańsk 2004

Major A., System controllingu w przedsiębiorstwie. Studia przypadków w warunkach polskich,. Wydawnictwo Naukowe SEMPER, Warszawa 1998

Marciniak S., Controlling. Teoria zastosowania, Difin, Warszawa 2008

Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004

Nowosielski S., Zarządzanie produkcją. Ujęcie controllingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001

Kowalska K., Controlling logistyczny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1996

Mańkowski C., Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005

Nowak M., Controlling działalności marketingowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Nowosielski S., Zarządzanie produkcją. Ujęcie controllingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001

Piechota R., Controlling logistyki [w:] pod red. E. Nowaka, Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004

Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004

Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2007

Nowak E. (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu.pl, Warszawa 2013

Major A., System controllingu w przedsiębiorstwie. Studia przypadków zastosowań w warunkach polskich, Wydawnictwo Naukowe Sempter, Warszawa 1998


Refbacks

  • There are currently no refbacks.