Social Aspects of Urban Logistics in the Context of CSR

Katarzyna Huk, Krzysztof Witkowski, Wiesław Wasilewski

Abstract


Changes in the economy are affecting the development of urban areas, as well as the attitudes and awareness within them. An important issue today is that of social aspects which not only relate to the essence of urban logistics, but also constitute one of the elements around which the concept of corporate social responsibility oscillates. This article addresses the relationships and common areas occurring between urban logistics and the concept of corporate social responsibility from the point of view of social factors.


Keywords


city logistics, Corporate Social Responsibility, the social dimension

Full Text:

PDF

References


Adamiak A., Nowicki M., Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] A. Zakrzewska – Bielawska (red.), „Podstawy zarządzania”, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Browne E., Lindholm M., Allen J., Partnership among Stakeholders, [w:] E. Taniguchi, R.G. Thompson, “City Logistics. Mapping The Future”, CRC Press, Boca Raton 2015

Ehmke J. F., Integration of Information and Optimization Models for Routing in City Logistics, Springer, New York 2012

Gableta M., W kierunku opercjonalizacji pojęcia odpowiedzialności społecznej w obszarze zatrudnienia, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), „Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2004

Kaźmierski J., Zarządzanie logistyczne w rozwoju miasta i regionu – strategiczna rola centrów logistycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne problemy usług nr 8/ 2007

Sokołowska A., Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa – przejawy i dylematy, „E-mentor”, nr 5(32)/2009

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997

Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, AE Katowice 2005

Szołtysek J., Logistyka miasta – geneza, istota, perspektywy, “Logistyka”, nr 5/2010

Szymczak M., Logistyka miejska, [w:] E. Gołembska (red.), „Kompendium wiedzy o logistyce”, PWE, Warszawa 2013

Witkowski K., Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta, Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, „Studia Lubuskie” nr 3/2007, PWSZ Sulechów, Sulechów 2007

Young S., Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym, Metamorfoza, Wrocław 2005


Refbacks

  • There are currently no refbacks.